Goede Voornemens

We naderen het einde van het jaar, en het begin van een nieuw jaar. Bij uitstek een mooi moment voor de bekende ‘goede voornemens’. Maar net zo bekend is dat deze goede voornemens meestal ongeveer een week duren, max twee. Dus rijst de vraag:

Waarom lukt het niet om onze goede voornemens vast te houden?

Goed en Fout

Het begint bij het woord goed. Door het ‘goede’ voornemens te noemen, zeggen we impliciet dat ons huidige gedrag fout is. Dat is een sterk oordeel, wat vaak leidt tot schuldgevoel, en van waaruit het heel lastig is om je energie in beweging te krijgen.

Als je oordeelloos je (gewenste of ongewenste) gedrag onderzoekt, ontstaat de mogelijkheid om vanuit zelf-acceptatie je intentie vorm te geven. En daadwerkelijke, absolute acceptatie is de basis van elke wezenlijke verandering.

Vasthouden en Loslaten

Een ander antwoord ligt wederom verscholen in de vraag: omdat je het vasthoudt. En ook dat is een doeltreffende manier om je energie vast te zetten.

Uiteindelijk kan je beter loslaten dan vasthouden. Maar loslaten is een verhaal apart, en vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Enerzijds betekent loslaten vaak stoppen, met het voeden van verslavend gedrag.
Anderzijds betekent het accepteren van bijbehorende emoties, zodat deze losgelaten worden.

Beide aspecten vragen om helderheid, moed en kracht. En dat is meteen de reden dat het zo lastig kan zijn, en er geen toverformule voor bestaat.

Stappenplan

Dat gezegd hebbende, volgt hieronder een kort stappenplan, om je te helpen met je voornemens.

Stap 1 t/m 3 zijn bedoeld om helderheid te creƫren, van waaruit de mogelijkheid ontstaat om intenties vorm te geven. Dit is het startpunt.

Hierna volgt het proces, waarin elk moment een uitnodiging is om trouw te blijven aan de helderheid van waaruit je de voornemens hebt geformuleerd.

Stap 1: onderzoeken

Breng je ongewenste, ongezonde, of destructieve gewoontes in kaart. Liefst door meditatief onderzoek, of andere vormen van zelf-reflectie. Vraag je af hoe je jezelf in het afgelopen jaar hebt tegengewerkt. Wees niet te streng (we hoeven niet ‘perfect’ te zijn), en hou het realistisch.

Vaak heeft dit gedrag te maken met verslavingen, zoals drinken, roken etc, maar ook bijvoorbeeld je mobieltje, laptop of tv. En natuurlijk de grootste verslaving van deze tijd: denken, piekeren, zorgen maken.

Dit eerlijk onderzoeken is al heel waardevol, omdat ons gedrag ons laat zien wat we echt belangrijk vinden: we kunnen wel A zeggen, maar als we B doen, dan vinden we dat dus kennelijk (onbewust) toch belangrijker.

Het gaat uiteindelijk om het doorzien van onderliggende overtuigingen. Als je helder doorziet waar bepaald gedrag vandaan komt, verliest het zijn aantrekkingskracht, waardoor de neiging om oud gedrag te vertonen langzaamaan verdwijnt.

Stap 2: stop

Voel vervolgens diep van binnen de oprechte wens om de belemmerende gewoonte te stoppen. Stop met het voeden van dit gedrag. En wees eerlijk: als je dit niet echt voor de volle 100% voelt, dan weet je ook waarom het niet verandert.

Anders gezegd: onderzoek waarom je dit gedrag in stand houdt. Als je oprecht geen enkele reden meer kan vinden waarom je de oude patronen in stand zou houden, ontstaat de mogelijkheid om het te doorbreken.

Je kan deze stoppende beweging ook zien als een vorm van grenzen stellen. Zie je ongewenste gedrag als een deel van je persoonlijkheid, die continu aandacht vraagt om zichzelf in stand te houden. Met een helder, liefdevol en krachtig NEE geef je een duidelijk signaal af dat je stopt met het voeden van dit deel van jezelf. Zoals je stop zegt tegen een kind: krachtig en liefdevol tegelijk.

Zoals iedereen met een hardnekkige verslaving weet, is stoppen niet zo eenvoudig. Je krijgt te maken met onderliggende overtuigingen en bijbehorende emoties.

Belangrijk hierbij is dat je je eigen gedrag niet gaat veroordelen. Oordeelloos kijken naar je gedrag geeft de grootste kans van slagen.

Stap 3: positieve intentie

Stel je een leven voor zonder je belemmerende gedrag. En schrijf het op, in positieve bewoordingen. Dit is belangrijk, richt je hierbij volledig op dat waar je naartoe wil, en niet op datgene wat je niet meer wil. Stel jezelf de vraag waar je je energie aan wil besteden.

Voorbeelden van positief verwoorden:

‘ik kies voor een gezond leven’ in plaats van ‘ik wil stoppen met roken’
‘ik ga veel de natuur in, of met vrienden afspreken’ in plaats van ‘ik ga minder op facebook’
‘ik richt me alleen nog op positieve mogelijkheden’ in plaats van ‘ik ga minder piekeren’

N.B. Intenties stellen is een onderwerp op zich. Het gaat hier specifiek om oud gedrag omzetten in nieuw gedrag. Maar je kunt ook alleen een intentie stellen, zonder eerst je oude gedrag te onderzoeken.

Stap 4: het echte werk

Deze 3 stappen zijn bedoeld als startpunt, iets wat je rond oud en nieuw kan doen (of natuurlijk elke andere dag van het jaar) Hiermee ontstaat een mogelijkheid tot verandering. En hierna begint het echte werk, het proces, waarin het aan ons allen is om deze mogelijkheid vorm te geven. Een proces van stoppen en accepteren, waardoor oud gedrag wordt losgelaten.

Dat is zeker niet vanzelfsprekend, en vraagt om een sterke houding. Tijdens dit proces kom je jezelf (met al je gevoelens en overtuigingen) tegen, keer op keer weer. En dan is het de grote kunst om terug te vallen op de helderheid van waaruit je de keuze maakt om oude patronen om te zetten in nieuwe.

Hulp nodig?

Tijdens een persoonlijke sessie kunnen we samen deze stappen doorlopen. Ik begeleid je tijdens een innerlijke reis, waardoor je diep van binnen bewust wordt waar bepaald gedrag vandaan komt. Zo ontstaat de mogelijkheid om ervoor te kiezen het voortaan anders te doen.

Copyright © Dandelion by Pexeto