Wat is Energietherapie van Olivier Termijtelen?

Energietherapie van Olivier Termijtelen is een ervaringsgerichte behandelmethode, waarbij begrijpen en voelen centraal staan.

Energietherapie kan gezien worden als een combinatie van ‘energy-healing’ en therapie, waarbij gewerkt wordt vanuit eenheidsbesef.

Goed, wat wordt hier precies mee bedoeld?

Het therapeutische aspect omvat het meer praktische gedeelte, het onderzoeken van je persoonlijke situatie. De meeste mensen komen met bepaalde klachten, en samen achterhalen we de kern van deze klachten, en de achterliggende gedragspatronen en verdedigingsmechanismen. Dit gebeurt zonder kaders en richtlijnen – het is geen psychotherapie. We onderzoeken op een frisse, intuïtieve manier je psyche, door te kijken naar wat zich in het moment aandient.

Het woord healing is afgeleid van het Engelse ‘whole’, wat ‘heel’ betekent. Er zijn eigenlijk twee niveau’s van healing:

  • Het diepste, ‘spirituele’ niveau van healing is het realiseren dat je al heel bent: diep van binnen hoeft er helemaal niets aan je veranderd te worden. Hoe meer zelfonderzoek en bewustwording, hoe dieper de realisatie van dit ‘eenheidsbesef’. Je zou kunnen zeggen dat Zelf-realisatie, waarbij het idee van een afgescheiden ‘ik’ doorzien wordt, de diepste vorm van healing is.

  • Met het meer tastbare niveau van healing wordt genezing bedoeld. Dit speelt zich af in de fysieke, mentale en emotionele lagen van ons energiesysteem. Hier kunnen zich energetische blokkades bevinden, wat kan leiden tot allerlei klachten en ziektes.

    Healing/genezing op dit niveau is een proces van heel worden, in tegenstelling tot healing op het spirituele niveau, wat geen proces is, maar de realisatie dat je al heel bent. Net zoals je vinger door een healingsproces weer heel wordt nadat je je gesneden hebt, gebeurt dit ook bij innerlijke mentaal-emotionele ‘wonden’.

Met eenheidsbesef wordt bedoeld dat de consults vorm krijgen vanuit het besef dat we diep van binnen één zijn met het geheel (zie hiervoor ook mijn persoonlijke levensverhaal wie ben ik?). Hierdoor is er geen hiërarchisch onderscheid tussen ‘de therapeut’ en ‘de cliënt’. Door dit besef ontstaat vanzelf een helderheid, van waaruit datgene wat zich in het moment aandient, omarmd en geheeld wordt. Dit wordt ook wel diepe acceptatie genoemd.

Energietherapie is een vorm van Natuurgeneeskunde, klik hier voor meer informatie over Natuurgeneeskunde en beroepsorganisatie BATC.

Copyright © Dandelion by Pexeto